1. GÜN – Cuma, 21 Ekim 2016

  Açılış Videosu  
  EndoBridge 2016 Açılış  
  Metabolik kemik hastalığının klinik ve moleküler açıdan anlaşılmasına katkıda bulunan son gelişmeler
Nilgün Güvener Demirağ
 
  "İlaç tatilleri" ve "tedavi başarısızlıkları" na yaklaşım ve postmenopozal osteoporoz için olası kombinasyon tedavileri – Hasan Aydın  
  Primer hiperparatiroidizimde tıbbi tedavi – Peter Schwarz  

2. GÜN – Cumartesi, 22 Ekim 2016

  Diyabette insülin tedavisinde yenilikler nelerdir? – Richard Holt  
  Tip 2 diyabette bariatrik-metabolik cerrahi – Kåre Birkeland  
  Transgender (cinsiyet değiştiren) hastaların bakımı – Joshua Safer  

3. GÜN – Pazar, 23 Ekim 2016

  Sellar kitlelerin değerlendirme ve yönetimi – Vera Popovic  
  Cushing hastalığını gerçekten tedavi edebilir miyiz? – Susan Webb  
  Medikal refrakter prolaktinoma – John Wass  
  Akromegali tanı ve yönetiminde zorluklar ve tartışmalı konular – Pınar Kadıoğlu  
  Ektopik yağ: Kardiyovasküler Hastalık(KVH) risk yönetiminde yeni bir hedef – Marja - Riitta Taskinen
supported by ICCR
 
  Gıda bağımlılığı: Gerçekten böyle bir şey var mı?– AJ Van der Lely  
  Kapanış